Föreläsningar

Under åren som jag jagat mina drömmar har jag samlat på mig stor kunskap och erfarenhet av arbete i företagsledningar och bolagsstyrelser. Jag verkar också som samtalsledare på Västsvenska Handelskammaren, där jag leder VD-grupper, så jag fyller hela tiden på med ny aktuell kunskap. Du kan boka föredrag som jag håller tillsammans med Carin Koch under temat Jaga dina drömmar. Vi berättar hur vi lyckats i våra karriärer och hur vi ser på framtida utmaningar. Carin berättar om åren som golfproffs och jag berättar om verktyg som jag med framgång använt som chef. Föredraget ska inspirera personalen eller ledningsgruppen att leverera mera. Det är ofta hårt och effektivt arbete som leder till att ekonomin förbättras både för individen och för företaget.

Jag håller också föredrag inom andra ämnesområden som framgår av hemsidan www.hogsta.se.